Krajowy rejestr infrastruktury kolejowej RINF-PL

Aplikacja RINF-PL służy do gromadzenia danych o infrastrukturze kolejowej od zarządców linii kolejowych i bocznic kolejowych. Obowiązek przekazywania danych dotyczy także zarządców infrastruktury prywatnej. Zgromadzone dane są co kwartał przekazywane do Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, która prowadzi ogólnoeuropejski rejestr RINF.

W celu uzyskania dostępu do aplikacji RINF-PL należy wystąpić z wnioskiem do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Informacje o sposobie rejestracji są dostępne tutaj.

Logowanie

Odzyskaj hasło     Aktywuj konto